DOKUMENTY

Ceny wynajmu ustalane są indywidualnie, zależnie od ilości oraz rodzaju sprzętu, a także okresu, na jaki jest on wypożyczany.

W trosce o wysoką jakość świadczonych usług prosimy o przygotowanie dokumentów, niezbędnych do podpisania umowy wynajmu rusztowania:

1. Dwa dokumenty ze zdjęciem osoby pobierającej sprzęt.
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub odpis z KRS.
3. Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej.
4. Zaświadczenie REGON. Każda umowa potwierdzana jest wpłatą kaucji gwarancyjnej.

Do każdej wystawiany jest również weksel do wysokości wartości przedmiotu najmu.

Dokumenty do pobrania:

Pełnomocnictwo

Zamówienie